Technico Installatietechniek is verhuisd! Meer informatie
nieuwbouw Orionis Vlissingen

Nieuwbouw Orionis

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door middel van inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de Wsw tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren tevens een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren.


Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw, Wwb en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening op Walcheren, het organiseren van de toeleiding naar werk of participatie, en als het nodig is het verstrekken van een inkomensvoorziening en of uitkering. Om deze doelstellingen te realiseren is Orionis gestart met het realiseren van een nieuwe huisvesting. Hierbij is één van de uitgangspunten een flexibel gebouw, waarin het mogelijk is in te spelen op de veranderingen in de markt. Om dat mogelijk te maken wordt het nieuwe gebouw zodanig ingericht dat de afmetingen van de werkruimtes en andere werkhallen kunnen worden aangepast, om bijvoorbeeld ruimte te maken voor nieuwe activiteiten.

 

TechniCo verzorgt in deze nieuwbouw de technische installaties zoals:

  • Riolering en hemelwaterafvoeren.
  • Drinkwater installatie en sanitaire toestellen.
  • Sprinkler en brandbestrijdings installaties.
  • Verwarmingsinstallatie en gasinstallatie.
  • Ventilatie en luchtbehandelings installatie.
  • Koelinstallaties en regelinstallaties.
  • Elektrotechnische installatie en verlichting.
  • Communicatie en beveiligingsinstallaties.

De oplevering van dit gebouw is gepland voor medio november 2013.

Opdrachtgever: Fraanje Aannemingsbedrijf

Fraanje Aannemingsbedrijf te Lewedorp is bouwkundig aannemer voor dit werk en heeft de technische installaties in opdracht gegeven bij TechniCo Goes.

 

TechniCo Installatietechniek BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@technico-goes.nl

0113-36 20 50